Vi är en ideell förening som genom gåvor får större möjlighet att driva vårt arbete med skydda skogen.

Sätt in valfritt belopp på Plusgiro: 504609-9 och skriv att beloppet avser en ”gåva”.

Du kan även Swisha gåvor till 123 58 803 72 men använd inte Swish för att betala din medlemsavgift då det inte går att få fram tillräcklig med information. Använd en vanlig överföring istället.

 

Genom att stödja oss ger du en röst åt skogen!

Skydda Skogen deltar aktivt på både nationella och internationella arenor för samhällsdebatten rörande skog, artskydd, klimat- och miljöfrågor. Skydda Skogen driver olika kampanjer för skogsskydd och jobbar med kartläggning av värdefulla skogar.

Du bidrar till att ge föreningens verksamhet ovärderlig styrka. Enskilda personers bidrag är  avgörande för att vi som oberoende miljöorganisation ska kunna påverka beslutsfattare att skydda den sista naturskogen och för att få skogsnäringen att förändra skogsbruket till ett naturnära, ekosystemanpassat och miljövänligt skogsbruk.

Du får via vår webbsida och våra sociala mediekanaler löpande information om situationen för den svenska skogen, och bjuds ofta in till att delta i vårt breda kampanjarbete med allt från: digitala upprop, aktioner, inventeringar, exkursioner, kurser och evenemang. Gå gärna med i vår Facebookgrupp