Mycket av vad som händer med vår skog kan kännas som omöjligt att påverka. Men här finns några tips:

 • Gå med i en förening som arbetar med att stötta biologisk mångfald och bevara skog. Genom föreningens arbete kan du göra din röst hörd.
 • Rör dig i naturen, lär känna skogen och dess arter, inventera hotade skogar – kunskap räddar skog
 • Kontakta företag / myndighet med frågor om avverkningar
 • Kritisera exempelvis bolag som avverkar och säljer gammelskog
 • Kontakta dina förtroendevalda för att berätta dina åsikter.
 • Skriv på namninsamlingar
 • Säg ifrån, även på sociala media, när någon påstår att den svenska skogsbruksmodellen är hållbar.
  Visa på forskning som pekar på att detta inte stämmer.
 • Värna om skogen i ditt närområde och på andra ställen. Ifrågasätt avverkningar av skogar med höga naturvärden eller höga sociala värden. 
 • Handla begagnat/second hand när du behöver något. Pröva att göra om dina möbler med ny färg/tyg.
 • Säg nej till reklam. Skriv ut på båda sidorna av pappret vid utskrift och låt bli att skriva ut i onödan.
  Låna böcker och tidningar istället för att köpa nya.
 • Använd flergångsprodukter och undvik engångsprodukter.