Miljöorganisationer har under många års tid granskat skogsbolagens efterlevnad av skogscertifieringen FSC i fält. Verkligheten har visat sig vara en helt annan än de FSC-regler bolagen åtagit sig att följa genom certifieringen. Därför lurar skogsnäringen sina kunder, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och Skydda Skogens ordförande Viktor Säfve i en replik till debattartikeln ”FSC gör skillnad för skogarna”, publicerad i ETC den 11 juni.

Läs mer här.