Stig-Olof Holm är lektor i ekologi vid Umeå universitet och föreläser om huruvida vi hinner lösa de global miljöproblemen på demokratisk väg.

Se på vetenskapslunchen med Stig-Olof Holm här.