Inventeringshelg den 26-27 september 2009.

Miljöorganisationerna Fältbiologerna, Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen ställer sig nu tillsammans bakom Norrsjöbornas kamp för att få behålla de kvarvarande skogarna runt byn.  SCA har under många år fragmenterat det naturskoglandskap som tidigare omgivit byn. Nu återstår spillror av den forna sammanhängande, fjällnära naturskogen. Efter tidigare samråd mellan SCA och de boende kring byn har bolaget nu bett lokalbefolkning samt fritidshusägare att utforma ett förslag över hur framtida avverkning i de aktuella skogarna ska ske. Ett antal av skogarna är inventerade flera gånger av olika inventerare och myndigheter. Områdena håller generellt både höga naturvärden och nyttjas av lokalbefolkningen för jakt, bär- och svampplockning samt rekreation.

För att stötta byn i sin kamp mot vidare skövling av skogen så anordnas  en inventeringshelg den 26-27 september i dessa skogar kring Norrsjön. De bynära skogarna, samt områden runt de nybrutna vägarna kommer att besökas.  Följ med och hjälp till! Det behövs ingen kunskap för att deltaga, vi lär av varandra.

Samtliga bybor, fritidshusägare och skogsintresserade är välkomna att delta.

Välkomna till en härlig helg i de vackra skogarna runt Norrsjön i Jämtland.

För vidare information hör av er till Malin Sahlin,

Naturskyddsföreningen på 070-3118451.