Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ett steg närmre en restaureringslag i EU

EU-parlamentet har i veckan röstat igenom lagen om storskalig naturrestaurering. Nu återstår bara att ministerrådet formellt godkänner den. Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner röstade emot restaureringslagsförslaget. Hon är ”djupt oroad över lagens konsekvenser för de gröna näringarna och äganderätten”. Sverige har stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att det borde vara en självklarhet att återställa förstörd natur.

Salmon River, Wildwood, Oregon, USA: Ett restaureringsprojekt. Foto: Wikimedia Commons

Skydda Skogen har tidigare kommenterat att denna lag är för urvattnad. Från början gav restaureringslagsförslaget hopp. Men sen har industrier och konservativa politiker motarbetat förslaget. Nu är lagen långt ifrån tillräcklig för att rädda den biologiska mångfalden-  men ändå ett långsamt steg i rätt riktning.

Överenskommelsen innebär bland annat att EU:s medlemsländer måste genomföra restaureringsåtgärder senast 2030 och ytterligare åtaganden 2040 och 2050. Till 2050 ska minst 20 procent av EU:s land- och havsområden som är i behov av restaurering omfattas av restaureringsåtgärder. EU-länderna ska göra egna nationella restaureringsplaner där de i detalj beskriver hur målen ska uppnås.

Källa: Via TT