Avverkade timmerstockar i Rumänien. Foto: Pixabay.

Nu vidtar Europeiska kommissionen rättsliga åtgärder mot rumänska myndigheter för olaglig avverkning av Europas sista urskogar.

Tillkännagivandet kommer efter ett klagomål som miljöorganisationerna Agent Green, ClientEarth och EuroNatur skickade in förra året till EU-kommissionen. Klagomålet gällde Rumäniens pågående och uppsåtliga förstörelse av tiotusentals hektar av landets skyddade gammel- och urskogar.

Miljöorganisationerna menar att Rumäniens statliga skogsbruksförvaltning bedriver avverkning inom skyddade Natura 2000-områden utan att noggrant analysera vilken påverkan det har. Rumänien har inte genomfört adekvata och strategiska miljöbedömningar när de godkänt avverkningar i skyddade områden. Det har även saknats tillgång till miljöinformation, något som bryter mot EU-lagstiftningen.

Miljöorganisationerna välkomnar därför kommissionens rättsliga åtgärder mot Rumänien vilket de anser inger hopp om att kanske skydda landets värdefulla naturskogar.

Den rumänska regeringen har en månad på sig att skicka ett detaljerat svar för att bemöta de frågor som EU-kommissionen väckt. Kommissionen kommer därefter att besluta om den ska vidta ytterligare åtgärder för att väcka ärendet vid EU-domstolen.

Läs mer i Euronaturs pressmeddelande här (på engelska).