Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EU godkänner försvagad restaureringslag

EU:s miljöråd har antagit lagen om naturrestaurering. Sverige röstade nej men med ett ja från Slovakien och Österrike blev det majoritet för lagförslaget i rådet. Resultatet blev ett urvattnat förslag jämfört med ursprungliga versionen.

Plakat för att restaurera naturen. Foto: Privat.

Den urvattnade restaureringslagen utgör små men ändå lagstadgade steg i en riktning som för oss i linje med miljö- och klimatmål. Men det är för lite, den är för svag, och den är full av kryphål: med andra ord, lagen är ett resultat av dess process, säger Lina Burnelius, internationell koordinator och projektledare, Skydda Skogen.

Enligt lagen måste EU-länderna återställa minst 20 procent av EU:s land- och havsområden senast 2030, och alla ekosystem som behöver restaureras senast 2050.

Debatten har trasats sönder av populism, medan vi även bevittnat aldrig tidigare skådat politiska grepp. Lagen har nämligen redan tidigare varit uppe för omröstning i Europeiska rådet, en omröstning som egentligen enbart utgjorde bara en formalitet, då lagen redan i februari godkänts av parlamentet. Men bland annat Ungerns, Sveriges, Polens och Finlands regeringar ställde sig i vägen då. Nu vet vi att det finns utrymme att frångå turordningen inom EU som institution vid lagstiftning. Det är en bra lärdom inför framtiden, säger Lina Burnelius, Skydda Skogen.

Demonstration för naturrestaureringslagen i Strasbourg. Foto: Frederick Florin, AFP.

Skydda Skogen har tidigare kommenterat att denna lag är för urvattnad. Från början gav restaureringslagsförslaget hopp, men efter att en expansiv skogsnäring, och konservativa politiker och regeringar mycket aktivt motarbetat lagförslaget utgör slutversionen av lagen en på tok för svag insats för att kunna vända dagens alarmerande situationen för Europas biologiska mångfald. Idag är 80 % av EU:s livsmiljöer i dåligt skick. 

Lina Burnelius, internationell koordinator och projektledare, Skydda Skogen. Foto: Privat.

Jag känner såklart lite lättnad och glädje, men nog mest sorg. Vi vet att varje enskilt kolförråd spelar roll, och att varje bråkdel av grad spelar roll. EU hade chansen att sätta liv, hälsa och säkerhet främst, men valde gång på gång under hela denna process att ställa sig på exploatörens sida. Att säkra, freda och restaurera natur i allmänhet, och marker i synnerhet, kan beskrivas som ett livsnödvändigt säkerhetsnät, vi måste helt uppenbart skapa ett samhälle som mycket bättre står emot stormar, torka, insektsangrepp, översvämning och brand, säger Lina Burnelius.

Hon fortsätter:

– Vi måste börja skydda det som skyddar oss, det är en fråga om liv eller död för både nuvarande och kommande generationer. Det är tydligt vilka som är vårdslösa med liv.

Den nya lagen om naturrestaurering träder i kraft i slutet av juli eller början av augusti. Efter det har medlemsländerna två år på sig att utarbeta planer för hur naturen ska återställas.