Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EU:s miljöutskott röstade ja till urvattnad restaurerings­lag

I slutet av november röstade EU:s miljöutskott med majoritet ja till en lag om restaurering av EU:s natur. Restaureringsförslaget gav till en början hopp. Men sen har industrier och konservativa politiker motarbetat förslaget. Nu är lagen långt ifrån tillräcklig för att rädda den biologiska mångfalden.

Fler skogar behöver se ut så här. Tyresta Nationalpark, foto: K Bäck

Tyvärr har Sverige stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att det borde vara en självklarhet att återställa förstörd natur. Enligt vetenskapen är restaurering nödvändig  även för att vi ska kunna nå våra klimatmål.

Lagen blev helt urvattnad

Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen, säger att det är en oerhört urvattnad version som parlamentets miljöutskott röstade igenom. Alla EU-lagar måste genomgå trilog mellan Rådet, EU-kommissionen och Parlamentet. Omröstningen är alltså enbart resultat inom ett av utskotten inom parlamentet. Lina Burnelius säger:

Det faktum att parlamentets miljöutskott går in i trilogen med det svagaste förslaget av dem alla, säger allt vi behöver veta om hur populistisk och kortsynt majoriteten av de förtroendevalda är. Det är svårt att ta in att det är denna svaga version som utgör miljöutskottets slutresultat av en lag som bäst beskrivet bokstavligen är en fråga om säkerhet och överlevnad för otaliga människor. Vi är många som kommer att fortsätta kämpa för en mycket starkare lag än det här!

80% av EU:s livsmiljöer i dåligt skick

EU skriver själva på sin egen webbsida att Europas natur är i alarmerande nedgång. Över 80 % av livsmiljöerna är i dåligt skick. Genom restaureringslagen vill man återställa våtmarker, floder, skogar, gräsmarker, marina ekosystem och de arter de hyser. Många ekosystem och arter i Europa är på gränsen till att försvinna för gott.

En sista formell omröstning i EU-parlamentets plenum ska göras i början av 2024, innan medlemsländerna i Europeiska rådet klubbar igenom lagen. Överenskommelsen innebär bland annat att EU:s medlemsländer måste genomföra restaureringsåtgärder senast 2030 och ytterligare åtaganden 2040 och 2050. Till 2050 ska minst 20 procent av EU:s land- och havsområden som är i behov av restaurering omfattas av restaureringsåtgärder.

Läs även: Stora mängder kol kan tas upp genom att bevara skogar och restaurering