Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Experter kritiska till EUs taxonomi: ”Det är greenwashing”

EUs taxonomi måste utesluta skogsbruk och bioenergi
Sveriges skogsbruk är långt ifrån hållbart. Laitavaara, Norrbotten. Foto: Marcus Westberg

Nio medlemmar i EU-kommissionens expertgrupp för taxonomi hotar att hoppa avprecis innan beslut ska läggas fram som ska styra in EUs investeringar i hållbara verksamheter. Experterna är kritiska mot att kriterierna för skogsbruk, bioenergi och naturgas ska ingå i taxonomin. Dessa bidrar med stora mängder växthusgaser till atmosfären.  70 internationella miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, skickar nu ett öppet brev till EU kommissionen.

De nio medlemmarna från expertgruppen skriver att taxonomin ska utesluta naturgas, skogsbruk och bioenergi. De är långt ifrån hållbara och bidrar inte till klimatomställningen, tvärtom. Taxonomin blir ett verktyg för greenwashing istället för ett redskap som motverkar greenwashing, menar de nio medlemmarna. Miljöorganisationerna kräver i sitt brev att taxonomin ska utesluta skogsbruk och bioenergi.

Vad handlar taxonomin om?

Med en så kallad taxonomi, vill EU styra mer kapital till investeringar i hållbara verksamheter. Taxonomin ska garantera att EUs länder får gemensamma riktlinjer för hållbara investeringar och verksamheter. Framförallt är syftet att rikta investeringar mot klimatomställningen, vilket även spelar en central roll för EU-kommissionens ”Green Deal”. EU-kommissionen konstaterar att offentliga medel inte räcker till för att nå EU:s hållbarhetsmål, inklusive Parisavtalet. För att nå dit ska EU satsa 1000 miljarder euro i gröna investeringar. Finansmarknaden spelar en avgörande roll för att stödja omställningen. Taxonomin kommer att vara ett viktigt verktyg för att uppnå detta. 

De massiva kalavverkningarna, som är normalfallet i Sverige, gör att svenskt skogsbruk sticker ut i EU som ohållbart. Sedan det blev känt har den svenska regeringen och skogsindustrin lobbat hårt. De vill att EU-kommissionen ska inkludera vanligt skogsbruk och bioekonomi på listan över investeringar som räknas som hållbara.

Nu under våren ska EU-kommissionen besluta om taxonomin. Medlemsländer kan överklaga beslutet inom fyra månader efter att det fattats.