”Så vann äntligen Harald Holmberg en seger över kalhyggesdiktaturen. Åklagaren lade ner målet och det blir ingen rättegång om olaga avverkning i Lycksele tingsrätt.”

Läs mer här