”Det går knappast en dag utan att jag hittar nya kal­hyggen och timmerstaplarna växer i kapp med lupiner­na i vägrenarna – trots att det är försommar och yngeltid och högsta häckningssäsong.”

Läs mer här