”Trots den oerhörda blötan och trots en vikande konjunktur för sågvirke växer timmerstaplarna överallt i vägkanterna, och man måste ställa sig den oroliga frågan: Kommer skogen att räcka till? Antagligen inte.”

Läs mer här