”Ett oljespill har nu hittats i en bäck där Nordkalks maskiner har farit fram vid avverkningen för det transportband som ska leda från det tänkta kalkbrottet på norra Gotland. Bäcken är även sönderkörd. Detta bryter mot de villkor som Nordkalk måste rätta sig efter enligt domen i Mark- och miljööverdomstolen. Detta är bara ett i raden av exempel på Nordkalks hänsynslöshet när de avverkar för kalkbrottet. I ett brev kräver vi att Länsstyrelsen tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet och agerar genast.”

Läs mer här