”Nu på morgonen har Stockholms centrala delar invaderats av ett gäng stubbar. Stubbarna är målade med naturreservatsstjärnor och ska föra tankarna till den pågående miljöskandalen i Ojnareskogen på norra Gotland. Regeringen kan rädda skogen och vattnet genom att utse Ojnare myr till Natura 2000-område redan idag!”

Läs mer här