”Statens Fastighetsverk (SFV) kräver ett snabbt regeringsbeslut om vilka av verkets skyddsvärda skogar som ska bli reservat. Får verket inte det, kommer dessa skogar att avverkas under hösten. Detta framgår av ett brev från verket till regeringen som Naturskyddsföreningen tagit del av.

– Fastighetsverkets hotfulla agerande är allt annat än ansvarsfullt och ligger på gränsen till utpressning. Detta handlar till stor del om de fjällnära skogarna, som hör till Europas största och mest värdefulla skogsområden, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.”
Skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Läs mer här.