Patetiska bortförklaringar

Efter massiv och fullt berättigad kritik gällande bristande miljöhänsyn i skogsbruket kommer nu mer eller mindre patetiska bortförklaringar från skogsbolagen. För en tid sedan urskuldade sig Stora Ensos skogschef Daniel Forsberg i Dalademokraten genom att prata om äpplen och päron. Han menade att man tolkar lagen olika. Med rätta blev han i samma tidning åthutad av en tjänsteman som klargjorde att det är Skogsstyrelsen som tolkar lagen och inte Stora Enso.

Läs mer här