Internationell skogsfestival kämpar för Nordeuropas gammelskogar och för en reform av skogsbruket. En lång rad med artister, konstnärer, forskare och naturskyddare – alla kommer de till Skogsfestivalen söder om Örebro den 11-15 juli för att delta i manifestationen.

Festivalen arrangeras med anledning av hotet mot skogens mångfald av liv. Deltagarna kritiserar Nordeuropas politiker för att de inte skyddar nog mycket skog och förbättrar skogsvårdslagarna, och skogsnäringen för att de går för hårt fram. Alternativ lyfts också fram i form av föreläsningar och praktiska exempel på naturvård och naturnära skogsbruk. Bland föreläsarna finns den världskände förespråkaren för naturnära skogsbruk, Lutz Fähser från Tyskland. Festivalen gästas också av den ryske forskaren och naturskyddaren Alexander Markovsky från Karelen, som kommer att berätta om situationen för skogarna i nordvästra Ryssland.

– Det är mycket viktigt att skogsfolk i hela norra skogsbältet träffas och utbyter erfarenheter och kunskaper, detta för att vi på ett effektivare och kraftfullare sätt ska kunna skydda våra kvarvarande gamla naturskogar, säger Alexander Markovsky, från naturskyddsorganisationen SPOK i ryska Karelen.

Festivalen är Nordeuropas största mötesplats för naturvårdare, skogsaktivister och naturnära skogsbrukare. Festivalen är också öppen för allmänheten och inbjuder alla som vill lära sig mer om skog att delta.

– Skogen angår alla och är det dominerande ekosystemet i Norra Europa och livsmiljö för den största delen av alla arter som finns här, säger Viktor Säfve, ordförande föreningen Skydda Skogen och arrangör. Den är också en viktig del av vårt kulturarv och för många olika näringar som turism, renskötsel, svamp- och bärplockning och träproduktion. Kalhygges- och plantageskogsbruket av idag är inte hållbart utan hotar våra skogsekosystem, och med dem alla som är beroende av dem.

Festivalen är ett kultur- och naturevenemang i Tylöskog, södra Örebro län. Fem dagar med konserter, spännande föreläsningar och diskussioner, film, dans, konserter, naturguidningar och exkursioner och verkstäder inom kultur, hälsa och natur.

Festivalen äger rum vid torpet Åfallet, 5 mil söder om Örebro. Den värmländska konstnären Maria Westerberg – Vildhjärta inviger onsdagen den 11 juli.

Arrangörer: Skydda Skogen, och Hjärtats Eko, med stöd från Leader Gränslandet.

Kontaktperson: Viktor Säfve, telefon 076-1148811

E-post: postmaster@skogsfestivalen.org

Evenemangets webbsida: www.skogsfestivalen.org