Festivalen och manifestationen för den biologiska mångfalden anordnas nära byn Haddebo i södra Närke den 17 juli. Foto: Viktor Säfve.

Mänskligheten står inför enorma utmaningar på miljöområdet – klimatförändringar, förlusten av naturliga skogar, av biologisk mångfald, och förlust av matjordar. Förlusten av biologisk mångfald är en ödesfråga för mänskligheten. Skog kalavverkas och används till stor del för att kunna producera onödiga pappersartiklar och andra kortlivade produkter. En annan av många orsaker till situationen är det sätt som en stor del av vår mat produceras på, särskilt i ett globalt perspektiv, som i tropikerna, där det sker avskogning för att breda plats för jordbrukets monokulturer. Därför finns också delar av lösningarna just i förvaltningen av skogen och i hur vi producerar vår mat. Idag, lördagen den 17:e juli anordnas en festival tillika manifestation för biologisk mångfald i skogarna nära byn Haddebo, södra Närke. Arrangörer är föreningarna Skydda Skogen och Hjärtats eko, i samarbete med Åfallet skogsträdgård, med stöd från Hopajola.

– Ska vi kunna möta våra akuta miljökriser måste vi skydda våra kvarvarande naturlika skogar, restaurera stora arealer av olika naturtyper, reformera skogsbruket, minska produktionen och konsumtionen av onödiga skogsprodukter och producera vår mat på ett sätt som minskar trycket på världens ekosystem. Kanske finns delar av lösningarna även för matproduktionen att finna i just skogen, som vi kan lära oss mycket av, säger Viktor Säfve, Åfallet Skogsträdgård, en av arrangörerna bakom festivalen.

Entrén till festivalområdet. Foto: Viktor Säfve.

Festivalen bjuder på ett spännande och relevant program med föreläsningar och verkstäder om hotet mot våra naturskogar och dess mångfald, skogsträdgårdar, mänsklighetens miljöutmaningar, naturnära matproduktion, ekosystembaserat skogsbruk, skogsekologi, klimat och biologisk mångfald. Det blir också konserter och berättarstund.

– Våra svenska kontinuitetsskogar utgör en betydande del av EU:s kvarvarande naturskogar och måste värnas för klimatet, den biologiska mångfalden och för de människor som nyttjar den via renskötsel, ekoturism, rekreation, bär- och svampplockning, och för kommande generationer, säger Elin Götmark, talesperson för föreningen Skydda Skogen.

Trots att biologisk mångfald är en ödesfråga så är det en nedprioriterad fråga politiskt, det menar arrangörerna av Skogsträdgårdsfestivalen.

– Med festivalen vill vi lyfta denna viktiga fråga, vi vill hylla alla skogskämpar, skogsträdgårdsentusiaster, och alla som tillämpar och sprider ekosystembaserade former av skogs- och jordbruk, säger Viktor Säfve, Åfallet Skogsträdgård.

Medverkar gör:

Karoline Nolsø Aaen och Tycho Holcomb – Permakulturhaven MYRRHIS (DK), Maria ”Vildhjärta” Westerberg & Johannes Söderqvist, Trio BBB, Love Antell, Izze och Tulda, Martin Jentzen, Viktor Säfve, Åfallet Skogsträdgård & föreningen Skydda Skogen.

Festivalen som äger rum vid skogstorpet Åfallet, nära byn Haddebo i södra Närke, är fullbokad för i år.

Kontakt:

Viktor Säfve, arrangör: 076-114 88 11 (sms fungerar bäst)

viktor.safve@skyddaskogen.se

Festivalplatsen innan öppning. Foto: Viktor Säfve.