Klicka på bilden för att se filmen som har gjorts av Michael Lander: ”Den här filmen får bli en dokumentation som visar hur vi människor brukar naturresurserna”.

Michael Lander har filmat hur en markberedare förstör markskiktet i skogen efter avverkning i Södermanland. Här delar han med sig av sina personliga reflektioner.

Vi ser det överallt, hur farsoten kalhyggesbruket breder ut sig alltmer. På några få timmar så försvinner hela skogsmiljöer med hjälp av stora tunga och effektiva maskiner. Först en kalavverkning och sen kommer markberedaren. Som om det inte var illa nog med körskador efter skördare och skotare, så utsätts nu marken ännu en gång för den mest brutala metod. Allt för att plantorna ska få en bra grogrund. Tid och pengar prioriteras och natur och miljö får stryka på foten.

Vad ger oss rätt att förändra miljöer på detta förödande sätt? Ska vi se skogarna som åkrar blir det inte mycket kvar av den naturliga miljön. Många arter är redan starkt hotade av det intensiva skogsbruket.

Jag är en vanlig person som bor på landsbygden, en som älskar nature. Men naturen som fanns här när vi flyttade hit är i stort sett borta. Det är bara små fragment av skogspartier kvar och däremellan kalhyggen, ett industrilandskap.

Groddjuren som förr var många syns inte längre till i samma omfattning. Beror det delvis på skogsbruket? Ja, jag skulle vilja hävda det, men det är min egen teori. Ni kanske känner igen er, delar min uppfattning om vad som sker i våra omgivningar? Den här filmen är en dokumentation som visar hur vi människor brukar naturresurserna på ett ohållbart sätt. Framtida generationer kommer skaka på huvudet åt våra dumheter.