{vimeo}112904519{/vimeo}

I somras gjorde Skydda Skogen en skogsinventering i Rönnbäck i Västerbotten tillsammans med Fältbiologerna och föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck. Filmen ovan spelades in i samband med inventeringen.

Rönnbäcksnäset blev en ö när småtjärnarna runtomkring dämdes upp till ett stort kraftverksmagasin på 50-talet. Idag står de som bor i trakten inför nästa stora hot: en gigantisk nickelgruva. IGE Resources/Nickel Mountain har beviljats tre bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken utanför Tärnaby: ett storskaligt, kontroversiellt högriskprojekt med nickelbrytning i öppna dagbrott i område med asbest i Umeälvens övre del.

Rönnbäck utgör hjärtat av Tärnas historia och är samiska åretruntmarker. FN har för första gången gått in i ett gruvprojekt i Sverige och meddelat regeringen att all gruvverksamhet i Rönnbäck måste stoppas tills FN utrett ärendet. Utredning pågår av FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD).

Det tänkta gruvområdet är lika stort som Umeå, eller Stockholms innerstad plus Södermalm och Bromma, och kommer att innefatta damm, buller, läckage till mark/vatten, gråbergsupplag, avfallsdeponier, anläggningar, vägar, sandmagasin och dammar. Enbart trafiken till och från gruvområdet skulle förändra Hemavan Tärnaby i grunden. Ingen kan med säkerhet veta vilka konsekvenserna kommer att bli för miljö, hälsa, turism och djurliv eller vad som händer när det läcker ut gifter i vattenmagasinet Gardiken.

Läs mer på föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäcks hemsida