Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fin skog vid Bohusleden avverkningsanmäld

Avverkningsanmäld skog vid Bohusleden. Foto: Frida Franzén

Skydda Skogen har skickat ett brev till Skogsstyrelsen för att försöka stoppa avverkningen av 9 hektar skyddsvärd skog som ligger längs med Bohusleden, ca 6 km nordost om Ljungskile.

I skogen finns granar som är ca 120 år, tall och ek och mycket död ved. Skogen har inte inventerats än men vid ett snabbesök så observerades signalarterna gammelgranslav och blåmossa. Trots att skogen redan är underröjd så är den skyddsvärd, och Skydda Skogen skriver i sitt brev att ur ett landskapsperspektiv är det här en typ av skog som snart inte finns kvar. ”Skogen är sannolikt naturligt föryngrad vilket innebär att den håller en lokal genetik. Den bör definitivt inte avverkas”.
-Vi begär att Skogsstyrelsen snarast agerar och förhindrar att denna skog avverkas, skriver Skydda Skogen.