Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Flera demonstrationer i landet mot stoppad nyckelbiotopsinventering

Naturskyddsföreningen i Strömstad demonstrerar utanför Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla. Foto: Privat.

Flera demonstrationer hölls runt om i Sverige den 30 december mot att Skogsstyrelsen tänker sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar fr.o.m. i år. Beslutet har fått massiv kritik från både internt inom Skogsstyrelsen, andra myndigheter och organisationer.

En nyckelbiotop är ett skogsområde med dokumenterade höga naturvärden och som har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur.

– Skogsstyrelsens beslut innebär att de sista oskyddade skogarna med höga naturvärden som finns kvar i Sverige riskerar avverkning. Det är en katastrof för den biologiska mångfalden. Inventeringen av nyckelbiotoper är en kartläggning som ger kunskap om var de mest skyddsvärda skogarna i Sverige finns och denna inventering måste få fortsätta, säger Sten Brodén, ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad, som demonstrerade utanför Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla.

I Uddevalla samlades ca sju-åtta personer utanför Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla den 30 december. Mikael Schulin som deltog under demonstrationen ringde till Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och ställde frågor om hur Skogsstyrelsen tänkt leva upp till nationella miljömål om nyckelbiotoper slutar kartläggas. Herman Sundqvist svarade att han bara är en tjänsteman som följer lagar och regleringsbrev från regering och riksdag.

– Vi tycker att Skogsstyrelsen i allt för hög grad går produktions- och exploateringsintressenas ärenden och väldigt lite naturvårdens trots att skogsvårdslagen säger att de här värdena ska vägas lika, säger Mikael Schulin.

I Luleå höll Fältbiologerna en digital demonstration som var öppen för naturvårdsengagerade från hela landet.

– Hur kan man välja att sluta registrera nyckelbiotoper när Skogsstyrelsen själv skriver att de inte kan uppfylla Sveriges klimatmål Levande skogar!? Det är helt sjukt, säger Linnea Backman från Fältbiologerna i Luleå.

I Närke hölls demonstrationer i Örebro och Lindesberg av Naturskyddsföreningen i Örebro län, Skogsgruppen i Örebro län och Extinction Rebellion.

I Stockholm hölls en liten demonstration.

I Umeå demonstrerade ett flertal personer från Naturskyddsföreningen mot Skogsstyrelsens beslut om nyckelbiotoperna. En dikt av Anita Maria Eng lästes upp:

Om ni ser på nåt annat än ekonomi
och slutar att skövla i blint raseri.
Dör naturen, så dör också vi.
Ecosystem slås ut och försvinner
Kalhyggen är Er variant av skogar som brinner.
Greenwash är mygel och luranteri
så uselt och dåligt det nånsin kan bli!!
Förstöra natur är aldrig bra.
Kalhyggen och Monokultur ska vi inte mer ha.

Läs och lyssna på dikten i sin helhet under demonstrationen i Umeå på YouTube.