Flera organisationer: Stoppa avverkningar i skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för hur granbarkborrar i formellt skyddade skogar ska bekämpas. Idag uppmanar 23 representanter från 16 organisationer i ett öppet brev regeringen, riksdagen och myndigheter att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre. Hittills har delar av … Fortsätt läsa Flera organisationer: Stoppa avverkningar i skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre