Tre forskare presentar på DN debatt sin utredning om att flyget bör beskattas lika mycket som bilen. Det är en bra början till att minska utsläppen från flyget. Forskarna ger rekommendationer för att införa en varudeklaration (t. ex. rubriken ovan) samt för att införa en passagerarskatt vilka vi tillstyrker. Regering har plockat upp förslaget om flygskatt från utredningen, men alliansen och SD hotar att rösta ner förslaget. Samtidigt arbetar dock regeringen på  en flygstrategi som syftar på att uppnå en ”hållbar framtid” genom att stimulera flygtrafiken. I det hänseendet har Centern rätt som kallar regeringens förslag om flygskatt för symbolpolitik.

De tre forskare föreslår dessvärre även att inblandning av biobränslen i drivmedel ska subventioneras, vilket är ett felsteg ur många synvinklar. För när organiskt material eldas upp frigörs det koldioxid. Faktumet att levande växter binder koldioxid från luften kan inte kompensera för det, särskilt inte på kort sikt: det tar 50-100 år att kompensera för utsläppen från skogsbiobränslen. Under denna tid leder ersättning av fossila bränslen med biobränslen de facto till högre utsläpp än fossila bränslen. Bioenergiförespråkare är därför medskyldiga till skövlingen av regnskog för att producera palmolja som blandas in i diesel härhemma, så att vi kan köra ”förnybart”. Men skogsbruket är inte snällare i Sverige eller Europa. I The Guardian gick det att läsa hur skyddade skogar i Europa offras för att nå EU:s mål för ”förnybart”. Även här i Sverige finns det personer som förespråkar att vi ska fälla just naturreservaten för att elda upp dem. Att vi behöver den biologiska mångfalden för vår överlevnad glöms lättvindigt bort.

Klimatproblemet och minskad oljetillgång kommer så småningom göra fortsatt ekonomisk tillväxt omöjlig. Vi menar att ett mycket bättre alternativ är att snabbt men på ett ordnat sätt ställa om samhället till att minimera utsläppen av växthusgas från alla källor. Men när även miljöminister Karolina Skog (Mp) hävdar att vi i det rika Sverige behöver BNP-tillväxt framöver så känns det som att insikten inte kommit ännu. Olika ekonomer har gett förslag på hur man ska komma tillrätta med tillväxtens negativa effekter på människor och miljö. Exempelvis har Thomas Piketty föreslagit en politisk styrning av kapitalismen för att minska det hot mot demokratin som ökande inkomstklyftorna medför medan Peter Victor har föreslagit en ekonomisk modell för att minska tillväxten i syfte att begränsa ödeläggelsen av planeten.

Nyligen nåddes världen av nyheten att Arktis är 20 grader varmare än vanligt, vilket tydliggör att det krävs mer från politiken än symbolhandlingar. Nya flygplatser som den i Sälen som håller på att byggas med investeringsstöd från staten ska aldrig tas i drift. Stora motorvägsprojekt måste läggas ner. Skogsavverkningar borde drastiskt minskas och hela jord- och skogsbruket klimatanpassas. Det som vi främst bör göra är mindre av allt. Minskad konsumtion, kortare arbetstider. Den som förespråkar teknologiska framsteg som lösning: upp till bevis. Under tiden måste resten av samhället ställa om för tiden har gått ut.

Det är lätt att förlöjliga den tillträdande USA-presidenten för hans klimatförnekande och anti-vetenskapliga attityd. Men att säga en sak och göra en annan är om möjligt ännu värre. Att få folk att tro att tillväxten kan fortsätta genom en ”grön omställning” eller ”bioekonomi” är lurendrejeri – planeten är inte oändlig. Klimatet hjälps inte av att skjuta skattemedel till att subventionera biobränslen för att fortsätta med ”business as usual”. Men om Sverige tar på sig ledartröjan, och gör en riktig omställning till ett utsläppsfritt samhälle, kommer det säkerligen finnas möjligheter att exportera hållbara lösningar också.

David van der Spoel, Elin Götmark, Skydda Skogen