Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FN varnar: Bevara den biologiska mångfalden annars utrotas vi

Lappuggla, en rödlistad art vars största hot är skogsavverkning. Foto: Tobias via Wikimedia

Vi har två år på oss att stoppa förlusten av biologisk mångfald i världen med ett nytt globalt avtal, säger FNs chef för biodiversitet Cristiana Pașca Palmer. Problemet är lika stort som klimatförändringen men sker helt i det tysta, ”en tyst död”.

Människor i alla länder måste snarast öka trycket på sina regeringar för att teckna ambitiösa mål till 2020 om skydd för insekter, fåglar, växter och djur som är livsnödvändiga för den globala matproduktionen, för rent vatten och för kollagring, säger Cristiana Pașca Palmer i en artikel i The Guardian.

— Förlusten av biologisk mångfald sker i det tysta och märks därför inte lika mycket som klimatförändringen. Men när vi väl lägger märke till det kan det redan vara för sent.

Läs hela artikeln i The Guardian