Vem äger lappugglan och nornan?


I en insändare nyligen ställer konstnären Matsåke Bergström i
Norrfjärden, Norrbotten, frågan om vem som äger lappugglan och nornan, två totalfredade och hänsynskrävande arter i våra skogar? Är även de skogsbolagens egendom som markägaren kan göra med precis som det passar? Den frågan förtjänar ett noggrant svar. Låt oss därför titta närmare på fakta. 

Om någon av oss skadar en totalfredad art innebär det ett lagbrott. Det är till exempel straffbart att bortföra ungar ur ett lappugglebo eller gräva upp nornor i skogen. Påföljden är böter eller i grova fall fängelsestraff. Men för skogsbolagen innebär lagen att en art är totalfredad ingenting. Lagen gäller inte för dem. Det går hur bra som helst att såga ner ett boträd med lappuggleungar. Till och med örnbon har sågats ner upprepade gånger. Allt kan göras ostraffat. Skulle någon naturvårdare upptäcka brottet går det alltid att skylla på misstag. Ännu värre är det för nornor och andra totalfredade växter i skogen. Skördare och skotare som väger flera ton får krossa allt under sina larvfötter och markberedare får plöja upp marken där de växer.Totalfredning gäller inte för skogsbolagen. Det som i brottsbalken är straffbart för oss andra kan de strunta i och göra om gång på gång, år efter år. Skogsvårdslagen är nämligen fristående från brottsbalken och ger skogsbolagen straffimmunitet.

Därför, Matsåke, är svaret på din fråga: Ja! Skogsbolagen anser sig äga både lappugglan och nornan. Så illa är det med vår skogsvårdslag. Den lagen är skriven för att skydda skogsbruket, inte det liv vi kallar naturvärden, trots att det borde vara tvärtom. Behöver jag tala om varför Sveaskog startat sin charmoffensiv? Det är för att alla skogsbolag fortsatt fritt skall få råda över både lappugglan och nornan.

Skogsvårdslagen måste skrivas om.

Svenskt skogsbruk måste bli skonsammare.

Björn Mildh