”Skonsamt bruk av naturens resurser genom kontinuitet

Vetenskapliga studier har visat att skog kan ge mycket högre avkastning, om man går ifrån kalhyggesbrukets ”beståndsskötsel” och i stället inriktar sig på att utnyttja olikheten, som finns mellan enskilda träd. För att nå ända fram är det viktigt att utnyttja personer med hög kompetens vid beslut om vilka träd som skall odlas vidare. Träden skall märkas i lugn och ro på barmark. Endast på det sättet kan man, på varje punkt i skogen, ta alla de hänsyn som skogsägaren anser viktiga: virkeskvalitet, jakt, rekreation,  renbete, bär svamp, biologisk mångfald, mm.”

Läs mer på föreningens webbsida