Föreningen bildades i januari 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter, och som värdefull vistelseort för människor. Föreningen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga värden för människor och natur ska bevaras. Föreningen arbetar för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk och värnar om allemansrätten.

Skydda Skogen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens krav att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet. Omsorgen om miljön ska enligt föreningens stadgar gå först.

Skydda Skogen söker stöd hos en bred allmänhet. Föreningen kommer att arbeta för ökad medvetenhet om både situationens allvar och om skogens olika värden. Debatter och kampanjer blir självklara medel, likaså internationellt samarbete, utbildning, inventeringar och forskningsresor inom landet.

Föreningens hemsida har adress http://www.skyddaskogen.se

Föreningen Fura (Fjällnära urskogars räddningsaktion) kommer i fortsättningen att ingå i Skydda Skogen. Föreningens styrelse är relativt stor, femton personer, för att säkerställa hög kompetens och bred förankring i landet.

Styrelse

Ordförande: Viktor Säfve, Hjortkvarn

Vice ordförande: Maria Westerberg, Brunskog

Kassör: Martin Hallberg Åkerberg, Örebro

Sekreterare: Amanda Tas, Angered

Övriga ledamöter:

Patrik Eriksson, Stockholm

Stig-Olof Holm, Baggböle

Richard Holmqvist, Falun

Catharina Lihnell Järnhester, Figeholm

Sofia Lundell, Härnösand

Björn Mildh, Piteå

Göran Rönning Borlänge

Jerry Skoglund, Vittinge

Hans Sundström, Härnösand

Kata Säfve, Hjortkvarn

Thomas Tidholm, Arbrå

Anders Delin, Järbo, en av initiativtagarna till Skydda Skogen, har

avböjt att ingå i styrelsen. Han har utnämnts till hedersledamot i

föreningen.

Ytterligare upplysningar lämnas av Viktor Säfve: postmaster@skyddaskogen