Föreningen Skydda Skogens inventeringsgrupp besökte en avverkningsanmäld skog  i Torsby kommun, norra Värmland 2010-08-14. Det avverkningsanmälda området kallat Svenskåsarna uppgick till 18,4 hektar. På ett par timmar registrerades 137 fynd av 26 olika signalarter varav 10 är rödlistade. En solklar nyckelbiotop riskerade att avverkas med andra ord. Två dagar efter inventeringsgruppens besök kontaktades Stora Enso, som på uppdrag av Bergvik Skog skulle utföra avverkningen. Information om områdets höga naturvärden och resultatet från inventeringen presenterades. Efter ytterligare två dagar 2010-08-18 skickade Stora Enso på uppdrag av Bergvik Skog ut två man till området med Bergviks naturvärdesblankett. Enligt dessa män var området ingen självklar nyckelbiotop men det gav dock tillräckligt med poäng för att klassas som skyddsvärt.”Stora Enso avser ej att hugga avdelningen” var svaret vi fick 2010-08-26.

Robert Svensson