”I Sverige pågår ett omfattande projekt om naturens olika arter, där insamling görs och böcker publiceras. Enligt en utredning från regeringen hotas projektet på grund av besparingar.”

Läs mer här