”I takt med att mängden orörd natur minskar samtidigt som den hotas av exploatering bildas nya lokala och regionala grupper som kämpar för dessa områdens bevarande. Detta sker nu såväl i Sverige som runt om i världen. Engagemanget för Åbyskogen är ett litet lokalt och hoppingivande exempel.”

Läs mer här