”Det har hänt något med tjäderdebatten. Ett samråd har etablerats mellan Holmen Skog och ideella krafter, som försöker få Holmen Skog att lyssna på samlade, vetenskapliga fakta, vilka entydigt pekar på hur viktiga de stora tjäderspelen är för att bibehålla en sund tjäderstam i dag och i framtiden.”

Läs mer här