I Ojnareskogen finns cirka 265 rödlistade arter. Några finns bara där i hela världen. Nu har ett särintresse i privat vinstsyfte lyckats avskaffa skyddet för dessa. Exakt vad har det med demokrati att göra?

Läs mer här