”Den svenska stammen av vitryggig hackspett har i år mer än fördubblats. 13 stycken blev 27. Framgången är glädjande, men hotet är givetvis långt ifrån avvärjt. Med en så liten stam kan slumpmässiga faktorer som exempelvis en hård vinter räcka för att arten ska utrotas förklarar ansvariga för det svenska räddningsprojektet.”

Läs mer här