”Mose Agestam från Norrköping är en av de människor som vill kämpa emot exploateringen av naturen. Nu senast har han deltagit i protesterna mot kalkbrytning på Gotland, ett projekt som fått kritik från bland annat WWF och Naturvårdsverket.”

Läs mer här