”Tjäna miljoner på nya tomter eller bevara hotade arter och flerhundraårig tallskog.I höst tar kommunen ställning till om man trots höga naturvärden ska bryta mark för fler tomter i Nordanskog i Arkösund.”

Läs mer här