I en debatt på Altinget debatterar Skydda skogen med Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. I en replik menar föreningen att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har på några år raserat Naturvårdssveriges förtroende för den myndighet han är satt att leda.

I en debattartikel den 5 maj menade föreningen Skydda skogen att ”Samtidigt som FN publicerade rapporten initierade myndigheten Skogsstyrelsen en debatt baserad på överdrifter i syfte att försvaga naturskyddet. Det är allvarligt i sig, men än mer allvarligt är att det sker i samverkan med skogsnäringen i ett, för miljön, krisartat läge. Syftet är att överdriva de krav på artskydd som lagen och EU ställer, för att få till försvagningar. Ett skydd som inte ännu, trots 27 års medlemskap, har tillämpats i skogsbruket men som en EU-dom nu tvingar Sverige att införa fullt ut.”

I en replik på detta svarade Herman Sundqvist att ”Att skogsnäringen reagerat på sitt håll är inte konstigt, men någon samverkan eller gemensam ”kampanj” har inte förekommit. Skogsstyrelsen avgör själv vad och när vi kommunicerar. Påståendet om gemensamt agerande är ett rent påhitt från våra kritiker.”

I ett svar på detta menar föreningen att ”Vi ifrågasätter starkt att han agerar i enlighet med Ds 2003:7 (Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer) genom sina starka band till skogsnäringen.” Vidare menar man att ”Generaldirektör Herman Sundqvist bör skiljas från sitt ämbete och förflyttas till den så kallade elefantkyrkogården.”