Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Forskare: ”Den sista orörda naturen i världen måste skyddas”

Taiga i Alaska. Foto: Kyle Adams via Flickr

I Ryssland, Kanada, Australien, USA och Brasilien finns 70% av världens ännu någorlunda orörda natur kvar. Dessa naturområden kan skyddas om de erkänns inom ett internationellt politiskt regelverk, säger forskare från universitetet i Queensland. I en artikel om deras studie om de sista intakta ekosystemen på jorden står det: ”Jordens sista fragment av orörd natur är viktiga buffrar mot förändringar orsakade av människan. Men de är inte skyddade genom internationella ramverk ännu”.

77% av landområden och 87% av havsområdena på jorden har påverkats direkt eller indirekt av människor. Forskarnas studie presenteras snart på COP 14– som är en FN- konferens om biologiskt mångfald som ska hållas i Egypten. En plan för skydd av biologisk mångfald som gäller efter 2020 håller på att arbetas fram och flera nationer som deltar på COP14 kommer att bli undertecknare. 

Läs artikeln i Nature här