I Örebro kommer det att vara ett forskarseminarium den 14:e november- ”Skog & naturskydd”. Naturskyddsföreningen i Örebro och naturvårdsorganisationen Hopajola är två av de som arrangerar det hela. Det blir ”en spännande eftermiddag som handlar om skogens olika värden där några av Sveriges mest intressanta forskare berättar mer om sin forskning”. Deltagarna får möjlighet att diskutera kring de teman som tas upp, ställa frågor och träffa andra som är intresserade skog. 

Anmäl dig på studiefrämjandet.se: https://www.studieframjandet.se/…/forskarseminarium-skog–…/

Fri entré: Vi bjuder på eftermiddagsfika & middag.

Info: 0705784120

PROGRAM

Kl 13.00 Välkomna & presentationer

Kl. 13:15 Åsa Kasimir – Skogsbruk – Bra eller dåligt för klimatet?

Kl. 14:00 Paus

Kl. 14:15 Håkan Berglund – Miljötillståndet i skogen – analyser av

rödlistade arter och naturtypers bevarandestatus

Kl. 15:00 Eftermiddagsfika

Kl. 15:30 Per Angelstam- Grön infrastruktur: procent eller funktion

för skyddad natur?

Kl. 16:15 Frågestund och diskussioner

Kl.17:00 – 18:00 Middag

Seminariet är en del av Naturskyddsföreningen i Örebro läns LONA projekt ”Livet i Skogen”.