”I många av Europas länder kan man inte komma längre bort än en enda kilometer från närmaste väg. I flera länder är uppåt en fjärdedel av landarealen ekologiskt påverkad av vägar. Detta trots att väglösa områden är viktiga för ekosystemet och särskilt för att hantera klimatförändringar.”

Läs mer här