Gräv upp stridsyxorna

för levande skogar

Djupa körskador på kalhygge av Holmen skog. Foto: Robert Svensson

 

I dagarna har en stor grupp naturvårdare och skogsentusiaster samlats i Hassela för att dokumentera oskyddade naturskogar. Forskningsresan i naturvårdens utmarker anordnas varje år sedan 20 år i någon del av det stora svenska skogslandet, i år i Hassela i Hälsingland. Evenemanget samlar människor som har ett gemensamt: kärleken till skogsnaturen och kritiken mot hur den hanteras av skogsnäringen. Under tisdagen besöktes både högproduktiv naturskog med 30 meter höga träd och rik mångfald, samt en skövlad naturskog i närheten. Deltagarna upprördes när de besökte det stora kalhygge som bolaget Holmen skog tagit upp. Bolaget har efter kalavverkningen lämnat efter sig extremt djupa och omfattande körskador. Naturskyddsföreningen har beslutat sig för att anmäla de grova övertrampen mot Skogsvårdslagen och FSC till Holmens certifierare. Även organisationen Skydda Skogens representanter på plats är djupt kritiska till bolagets övertramp.

-Detta är ren och skär vandalism med extrema 1,7 meter djupa körskador, bristande hänsyn till mark och vattendrag, och skövlad naturskog, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Det måste bli slut på regeringens och Skogsstyrelsens daltande med skogsnäringen. Att denna våldtäkt på naturen tillåts fortsätta är en enorm skandal. 

Skogsbruket har inneburit en storskalig omvandling av landskapet i Hälsingland, där den naturliga skogen ersatts med hyggen och trädodlingar i olika stadier efter kalavverkning.

– Om alla människor fick se det vi ser under Forskningsresan, skulle skogsnäringen inte längre ha folkets förtroende. Skövlingen skulle förbjudas och alla gamla naturskogar med höga naturvärden skulle få lagskydd, säger Anders Delin från Skydda Skogen, som är initiativtagare till Forskningsresan.

Vissa av deltagarna på Forskningsresan är experter, andra nybörjare. I år deltar 55 personer, som kommer från många delar av Sverige, bl.a. från Göteborg, Stockholm och Dorotea. Utvalda skogar gås igenom, som har höga naturvärden men saknar skydd mot avverkning. Deras ålder, deras skönhet, deras inneboende arter, dokumenteras. Resultatet redovisas till länsstyrelsen som underlag för reservatsbildning. 

– Forskningsresan hjälper människor att komma i kontakt med riktiga skogar, att förstå vad de ser där och våga höja sin röst mot skogsnäringens plundring, säger Anders Delin. Det är en fascinerande mångfald och skönhet som möter deltagarna, med vackra mossor, lavar, svampar och djur, mäktiga träd, spännande dynamik och viktiga ekosystemfunktioner. En mångfald av liv, värd att kämpa för.

Forskare och naturvårdare är eniga om att betydligt kraftfullare åtgärder än vi idag ser krävs för att inte en mängd arter ska försvinna från Sveriges natur. Trots gedigen kunskap som såväl världsledande forskare som ideella naturvårdare ihärdigt delat med sig av till skogsbolag, myndigheter och beslutsfattare under många år, menar Skydda Skogen att väldigt lite görs för att komma till rätta med hoten mot skogsekosystemet. 

-Riksdag och regering har faktiskt beslutat att vi ska ha levande skogar där alla arter finns kvar i livskraftiga bestånd. Vi har inga extrema krav utan kräver bara att man genomför vad man i demokratisk ordning redan beslutat, säger Robert Svensson, styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen. Det är sorgligt att man idag tvingas åka mil efter mil genom ett skövlat landskap för att ta sig till en riktig skog.

Under ett anförande inför de 55 deltagarna på forskningsresan uppmanar Skydda Skogen till kamp.

-Vi uppmanar alla att en gång för alla gå till värn för naturskogen och dess hotade mångfald, oavsett om man är miljöengagerad; naturvårdare, renskötare, turismentreprenör, boende i skogen eller friluftsmänniska, säger Viktor Säfve.

Hans Sundström, ansvarig för Forskningsresan, hans.sundstrom@naturskyddsforeningen.se

tel: 070-6085275

Anders Delin, anders.delin@naturskyddsforeningen.se tel: 0290-70087

Viktor Säfve, viktor.safve@skyddaskogen.se tel: 076-1148811

Robert Svensson, robert.svensson@skyddaskogen.se tel: 076-1357600