Nu är anmälan till Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker Dalarna 2016 öppen. Om du vill vara med anmäler du dig på länken nedan och fyller i uppgifterna i anmälningsformuläret enligt instruktionerna. Observera att vi tar ut en anmälningsavgift på minst 500 kronor, och att vi inte kan ersätta resor till och
från Dalarna.

Klicka här för att anmäla dig nu. Sista anmälningsdagen är 25:e juni. Så fort du har klickat på ”Skicka formulär” är du anmäld!

Om du inte vill eller kan fylla i uppgifterna på internet, hör av dig till Johan Moberg, samordnare Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2016. Dit kan du också vända dig med frågor! Tel 073-807 36 44, e-post johan.moberg@skyddaskogen.se

Kort bakgrundsinformation:
Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade naturskogar, ofta i Norrland, men ibland också söder om Dalälven. Runt 50 personer av olika åldrar och bakgrund brukar deltaga. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade.

Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2016 är ett samarbete mellan föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

DSCN1148