Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går åter av stapeln i Jämtland under v. 30 (22/7 – 27/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar mitten av april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platser är begränsat. Exakta datum, lokal och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresan kommer att vara ca. fem dagar under sista veckan i juli.

 

Har du frågor och funderingar redan nu går det bra att höra av sig till samordningsgruppen:

E-post: forskningsresan2019@gmail.com

Maria Danvind Tel: 073–275 17 36

Linda Spjut Tel: 076–828 89 43

 

Kort bakgrundsinformation: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska naturskogar. Ibland går resan också till Dalarna och Värmland. Runt 50–60 personer av olika åldrar, kunskaper och bakgrund brukar deltaga. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar. Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen och skogsbruk. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi.

 

Naturvårdaren, skogsaktivisten och eldsjälen Anders Delin startade Forskningsresan 1991. Minnet av Anders, hans fantastiska engagemang för naturskogen och djupa kunskap om dess ekosystem lever i högsta grad kvar och formar denna och kommande Forskningsresor. Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2019 är ett samarbete mellan Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Fler samarbetspartners kan tillkomma.

 

 

Förra året gick Forskningsresan till Björkvattnet i Ströms Vattudal och Jämtland. Här inventeras en örtrikt grannaturskog med flertalet granar äldre än 250 år och stort inslag av björk och myrmosaik. På bilden spår av tretåig hackspett. Foto: Bo Karlstens