Lantbrukarnas riksförbund uppmanar sina medlemmar att försvara ”den svenska modellen”. Thomas Tidholm och Viktor Säfve från Föreningen Skydda skogen likställer den svenska modellen med kalhyggesbruk.

Läs mer här