”På 17 år har inte skogsvårdslagens paragraf om miljöhänsyn lett till en fällande dom. Det är dags att sluta dalta med skogsbolagen, skriver Robert Svensson från organisationen Skydda skogen.”

Läs mer här