”Skogsstyrelsen har gett tillstånd för kalvverkning av ett skyddsvärt urskogsområde i Änokdeltat, intill Sarek. Nu kräver Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens vänner att Norrbottens landshövding agerar och beslutar om ett interimistiskt naturreservat.”

Läs mer här