”I rikspressen är kalkbrottsplanerna i och kring Ojnareskogen på Gotland måttligt uppmärksammade. Lite mer känt är planerna på Gotland, där kämpar fältbiologer, miljöaktivister, miljömedvetna politiker och vanligt folk mot en täktverksamhet om 61,7 miljoner ton kalk på cirka 170 hektar och 25 meter djupt. Vem som helst kan inse att myndigheternas tal om miljöhänsyn inte ens duger som täckmantel. Det är falskt och ohederligt att sådana ord används i sammanhanget.”

Läs mer här