”Tidigare i år har SVT och föreningen Skydda skogen rapporterat om Ikeas skövling av naturskogar i ryska Karelen, vilket har lett till internationella protester mot möbeljätten. Nyligen hölls ett möte där 180 000 namnunderskrifter överlämnades till Ikea med krav på att företaget ska hålla sina miljölöften och omedelbart upphöra att avverka skyddsvärd skog i ryska Karelen.”

Läs mer här