Regeringen vill göra hotad art ännu mer hotad

Foto: Robert Svensson

 

 
Naturvårdsverket tillkännagav vid en presskonferens 2010-12-17 att det blir vargjakt även denna vinter. 20 individer kommer att tvingas sätta livet till för att tillfredsställa den svenska regeringen och svara upp mot dess målsättning att ha en stam som helst inte överstiger 210 individer.

 

Säkerligen kommer fler än dessa 20 att skjutas. Förutom risken för överskjutning av tilldelningen har utrymme även lämnats för så kallad skyddsjakt, vilket kommer leda till ytterligare decimering av den redan lilla stammen. Hittills har 3000 jägare registrerat sig för vargjakt. I år hoppas dock Naturvårdsverket på ett bättre skytte.

— Det var ju många bomskott förra året, sa Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, under presskonferensen.

Susanna Löfgren lovade också att man skulle utvärdera om vargjakten verkligen leder till en ökad acceptans i de områden där vargen finns. Det finns således inga belägg för att så skulle vara fallet eftersom det aldrig utretts. Regeringen använde detta som ett av sina huvudargument redan innan förra årets jakt.

Att genom kartläggning rikta in sig på specifika individer under jakten med tanke på den inavel som råder inom den svenska stammen var inte något önskemål eller krav från regeringens sida heller i år. Även detta – med den starka inaveln – användes som argument inför förra årets jakt samtidigt som man lät jägarna skjuta vargar utan att veta vilka individer man sköt på. Det enda som under presskonferensen berörde enskilda individer inför årets jakt var en rekommendation om att inte skjuta sändarmärkta vargar.

Vargens viktiga funktion i ett ekologiskt sammanhang nämndes inte med ett ord. Att vargen genom att hålla älgstammen på en rimlig nivå har en stor betydelse för trädslag som asp, rönn och sälg är bara ett av många argument för att slå vakt om vargen och inte tillåta jakt. Ett annat är att 210 individer inte på långa vägar räcker till, vare sig för den genetiska bredd som krävs för en livskraftig vargstam, eller för en regering som säger sig vilja leva upp till FN:s konvention om biologisk mångfald och miljömålet som säger att alla arter ska finnas kvar i på lång sikt livskraftiga bestånd.

Historiskt sett kan man konstatera att vargen har varit fridlyst i Sverige så länge det inte finns några vargar i Sverige. Så fort det finns några får de skjutas. Regeringen förvaltar denna tradition väl.

Robert Svensson

 

Sveriges riksdag och regering har beslutat att skjuta 20 vargar fördelat enligt följande:

 

Dalarnas län 6 vargar
Värmlands län 6 vargar
Gävleborgs län 3 vargar
Västra Götalands län 2 vargar
Örebro län 2 vargar

Västmanlands län 1 varg